En aquest apartat us explicarem una mica la història i l’evolució del burro català (científicament anomenat Equus asinus), però  popularment anomenat ruc o ase.

Aquesta espècia és una de les poques races domèstiques i autòctones que podem trobar a Catalunya, i, durant molts anys, s’ha utilitzat per a feines forestals, agràries, per a l’obtenció d’híbrids i per a la millora d’altres races existents, pel seu caràcter enèrgic i el temperament dòcil.

Des de sempre els burros han tingut la fama de ganduls i poc intel·ligents, però aquesta reputació no es correspon amb la realitat d’aquest animal noble i llest.

Durant la primera meitat del  segle XIX aquest animal va ser molt útil en el món rural i forestal, i es creu que va arribar a assolir un total de 50.000 exemplars, ja que les seves grans qualitats físiques de resistència, economia i seguretat en la marxa, el van convertir en l’animal de càrrega per excel·lència. Però la segona revolució industrial va provocar la mecanització dels treballs forestals i del camp, i, a causa d’això, el nombre de burros va anar disminuint fins arribar pràcticament a l’extinció durant la primera meitat del segle XX.

El burro català té una esperança de vida d’entre 30 i 40 anys. Les femelles s’anomenen someres i els mascles guarans, i són animals de caràcter dòcil i molt pacients, de gran resistència física, poc sensibles als canvis climatològics. Pateixen poques malalties al llarg de la seva vida en comparació amb d’altres raçes de burro i, a més, aquesta destaca per l’alçada i les bones proporcions.

Com ja hem dit, el curro català s’ha fet servir durant molts anys per a obtenir híbrids; així, en podem distingir de dos tipus segons els encreuaments:

El primer encreuament que podem trobar són els anomenats muls o mules somerins, també anomenats popularment matxos, que neixen de l’encreuament d’una somera i un cavall.

El segon encreuament s’obté d’una euga i un ase, i aquests adopten el nom de muls o mules equins.

Aquestes dues espècies resultants són animals completament estèrils, ja siguin mascles o femelles i per aquest motiu no poden tenir descendència.